XXIV Niedziela Zwykła 15.09.2019 r.

 1. We wtorek Wsp. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Arcybiskupa Warszawy.
 2. W środę Święto Świętego Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Msza Św. o g. 17.00 w intencji dzieci i młodzieży z naszej Parafii, podczas której zostaną poświęcone przybory szkolne. Po tej Mszy Św. spotkanie organizacyjne scholi dziecięcej. 
 3. Pierwsza próba scholi dziecięcej w sobotę o g. 11.00.
 4. W czwartek i piątek nie będzie Mszy Św.
 5. Intencje mszalne:
  pn.   17.00 
  wt.     7.00 + Bożenę Karaś,
          17.00 + Zofię, Władysława, Zdzisława Wlaźnik,
  śr.    17.00 w int. dzieci i młodzieży z naszej Parafii,
  sob. 17.00 + Agnieszkę i Tadeusza Gajewskich,
          18.00 w rocz. ślubu Agnieszki i Dariusza,
  ndz.   8.30 + Stanisławę i Antoniego Pietrzak,
          10.00 dziękcz. z ok. ur. i o zdrowie dla Barbary,
          12.00 + Mariannę i Franciszka Szydłowskich,
          17.00 + Zofię, Ludwika, Czesława Sieradzan, Marię Pietrzak.